Κατασκευές Ξηράς Δομήσεως

IMG 1527d3e53400e6b9862e3000125a3624 V 1 720x620

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Η ξηρά δόμηση είναι ένα σύστημα κατασκευής τοιχοποιίας, οροφής και επενδύσεων, που αποτελείται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ειδικά μεταλλικά προφίλ ανοιχτής διατομής,… 

IMG 3bacb0039564d1de2ecf7600230953ec V 1 1 1 930x620

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Το παρακάτω φωτογραφικό υλικό, είναι μια ανακαίνιση 2όρφης μονοκατοικίας. Στον ισόγειο όροφο είναι το χωλ, το σαλόνι, το γραφείο, η…