ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Η ξηρά δόμηση είναι ένα σύστημα κατασκευής τοιχοποιίας, οροφής και επενδύσεων, που αποτελείται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ειδικά μεταλλικά προφίλ ανοιχτής διατομής, εξαρτήματα και υλικά επεξεργασίας επιφανειών.

Είναι η σύγχρονη λύση και πιο διαδεδομένη λύση για δόμηση και διακόσμηση κάθε εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου, προσφέροντας την απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Τα συστήματα αυτά πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση,
ηχομόνωση, πυραντοχή και αντισεισμικότητα.

Στις παραπάνω φωτογραφίες, παρατίθενται μερικά από τα έργα μας, στα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει υλικά ξηράς δομήσεως, για την κατασκευή ενεργειακού τζακιού, για την επένδυση τζακιού, για την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου με ράφια, για την επένδυση και τον διακοσμητικό φωτισμό οροφών.

Η χρήση ξηράς δομήσεως, αφορά ένα ευρύ φάσμα, αφού είναι μια επιλογή που ταιριάζει στα περισσότερα έργα και θέματα.