ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επαγγελματικοί χώρου να συνδυάζουν την λειτουργικότητα με την καλαισθησία.

Παρακάτω φαίνονται οι μετατροπές παλαιών επαγγελματικών χώρων, σε νέους με σύγχρονες τεχνικές και διακοσμήσεις.